praca w godzinach nadliczbowych na terytorium Niemiec

 

SPÓR SĄDOWY

 

STANOWISKO PRACOWNIKA:

Pracownik domagał się zasądzenia na swą rzecz od pracodawcy Spółki … wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przepracowanych od dnia … do dnia …. na budowach prowadzonych przez Spółkę na terytorium Niemiec, w wysokości … Euro. Pracownik podał, że był zatrudniony w Spółce we wskazanym okresie jako cieśla budowlany. Dochodzona kwota wynika z jego własnych wyliczeń czasu pracy i wynagrodzenia wypłaconego przez pracodawcę. Za pracę w godzinach nadliczbowych nie otrzymał wynagrodzenia, dlatego wyliczył wynagrodzenie za niezapłacone godziny pracy.

STANOWISKO PRACODAWCY:

Zdaniem pracodawcy żądanie zapłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe jest pozbawione podstaw faktycznych, a dodatkowo pracodawca przeczy by pracownik świadczył pracę w takich godzinach. Czas pracy był na bieżąco ewidencjonowany i w okresach tygodniowych potwierdzany przez pracownika własnoręcznym podpisem. Pracownik akceptował również miesięczne listy płac zawierające liczbę przepracowanych przez niego w tym czasie godzin. Zgodnie z treścią § 3 Aneksu do umowy o pracę pracownik pracował w równoważnym systemie czasu pracy, który był rozliczany w okresach miesięcznych. Bywały dni, gdy pracownik pracował ponad normę dzienną, czy nawet tygodniową nominalnego czasu pracy ale w inne dni pracował krócej. Do czasu pracy pracownika nie wlicza się dojazdu do pracy, przebrania w odzież roboczą, pobrania narzędzi i dojścia do miejsca pracy. Nie wliczano również przerw na posiłki obejmujących czas dojścia do miejsca ich spożywania, spożywania posiłku i czas powrotu na stanowisko pracy. Pracodawca podał nadto, że pracownik w okresie zatrudnienia nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń co do prawidłowości wyliczeń swego wynagrodzenia a przed podjęciem pracy na kolejnym kontrakcie złożył pisemne oświadczenie, że nie ma żadnych roszczeń do pracodawcy z tytułu otrzymanego wynagrodzenia. Pracodawca wskazywał, że wyliczenie roszczeń pracownika jest niezgodne ze stanem faktycznym, zawiera rażące błędy a ponadto nie pozwala na szczegółowe odniesienie się do formułowanych żądań. Należy zaznaczyć, że § 1 pkt 5 stanowił, że w okresie zatrudnienia za granicą w ramach aneksu, przysługują pracownikowi świadczenia wynikające z odpowiednich przepisów polskich.

 Jesteś zainteresowany tym jak sąd rozstrzygnął spór? Zadaj pytanie za pomocą formularza.

 

praca w godzinach nadliczbowych, czas pracy, przewóz pracowniczy

Pracownik  domaga się od pracodawcy kwoty … zł. tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych powyżej dwunastu godzin za okres …  Pracownik był dowożony przez pracodawcę do zakładu pracy, jak również odwożony po pracy. Ten czas przejazdu nie był jednak zaliczany przez pracodawcę do czasu pracy. Zdaniem pracodawcy każdorazowy dojazd pracownika pojazdem służbowym tzw. transportem technologicznym do i z miejsca objęcia obowiązków pracowniczych nie może być wliczany do czasu pracy, bowiem transport ten odbywał się na koszt pracodawcy, a powód zgadzał się na tę formę przewozu, która stanowiła dla niego udogodnienie. Transport ten był zapewniany przez pracodawcę dobrowolnie, a korzystanie przez niego nie było przymusowe.

Dowiedz się więcej. Zadaj pytanie za pomocą formularza.

 

wyrok w postępowaniu upominawczym

Otrzymałeś wyrok w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Jesteś bardzo zaskoczony samym wyrokiem lub wysokością zasądzonej kwoty. Zastanawiasz się jak to możliwe, że sąd wydał takie orzeczenie. Jesteś przekonany, że roszczenie nie jest zasadne albo że kwota wskazana w wyroku jest niewłaściwa. Zatem jakim cudem sąd wydał takie właśnie orzeczenie? Dlaczego sąd tak ocenił sytuację i bezkrytycznie dał wiarę temu co napisał w pozwie powód?

Wiedz o tym, że sąd na tym etapie postępowania upominawczego w zasadzie nie bada merytorycznie sprawy. Sąd po prostu wydaje wyrok zgodnie z treścią pozwu. Tak to w postępowaniu upominawczym wygląda. Na tym etapie postępowania sąd w żaden sposób nie weryfikuje tych informacji oraz kwot których domaga się powód. Pamiętaj, że dla ciebie kluczowe jest to, żeby w wymaganym terminie wnieść sprzeciw. Z chwilą skutecznego wniesienia sprzeciwu taki nakaz zapłaty traci moc a sprawa jest kierowana do właściwego sądu rejonowego. Po przekazaniu sprawy do sądu rejonowego ten wezwie powoda do uzupełnienia w terminie 7 dni pozwu wraz z wszystkimi dowodami, na które się powoływał. Często to jest właśnie ten moment w którym okazuje się czy powód blefował składając ten absurdalny pozew czy nie. Jeśli powód blefuje i nie ma dowodów na potwierdzenie swych żądań to nie dostarcza tych dokumentów. Jeśli nie dostarczy ani jednego dowodu to sąd umarza postępowanie.

 •  

  Maj 2019
  P W Ś C P S N
  « maj    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031