koszty egzekucji komorniczej

 Zgodnie z art. 770 kodeksu postępowania cywilnego obowiązek zwrotu wierzycielowi kosztów niezbędnych do celowego przeprowadzenia egzekucji spoczywa na dłużniku. Wedle art. 43 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r., poz. 790 – zwanej dalej „u.k.s.e.”) za prowadzenie egzekucji i inne czynności wymienione w ustawie komornik pobiera opłaty egzekucyjne. Z kolei art. 49 ust. 1 u.k.s.e. przewiduje, iż w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15 % wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższą niż 1/10 i nie wyższą niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Natomiast w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Opłata w wysokości 5 % wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania jest przewidziana w art. 49 ust. 2 u.k.s.e. w przypadku umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 k.p.c. – również i w tym przypadku opłata nie może być niższa niż 1/10 i nie wyższa niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (po zmianie mocą ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji – nie niższa niż 1/20).

Jeśli macie Państwo jakieś pytania dotyczące tematyki egzekucji komorniczej to zapraszam do skorzystania z usług naszej kancelarii i wysłania pytania za pomocą formularza.

 

(Comments are closed)
 •  

  Październik 2019
  P W Ś C P S N
  « lip    
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031