ZAKRES USŁUG

Udzielamy porad prawnych dotyczących miedzy innymi następujących dziedzin prawa:

 

Prawo cywilne:

 • zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
 • zawarcie umowy
 • forma czynności prawnych
 • wady oświadczenia woli
 • warunek
 • pełnomocnictwo i prokura
 • terminy, przedawnienie roszczeń
 • własność (nabycie, utrata, przeniesienie własności)
 • zasiedzenie
 • współwłasność
 • ochrona własności
 • użytkowanie wieczyste
 • ograniczone prawa rzeczowe (użytkowanie, służebności, zastaw)
 • posiadanie
 • odszkodowania
 • zobowiązania
 • windykacja należności
 • zobowiązania solidarne, podzielne i niepodzielne
 • wielość dłużników albo wierzycieli
 • bezpodstawne wzbogacenie
 • czyny niedozwolone
 • wykonanie zobowiązań i skutki niewykonania zobowiązań
 • potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu
 • zmiana wierzyciela lub dłużnika
 • ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika
 • umowa sprzedaży (zawarcie, rękojmia za wady, gwarancja jakości, sprzedaż na raty, prawo pierwokupu i prawo odkupu)
 • umowa o dzieło, umowa zlecenie, najem, dzierżawa, darowizna, poręczenie, zamiana, dostawa, umowa o roboty budowlane, umowa leasingu, użyczenie, pożyczka, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu, umowa spedycji, umowa ubezpieczenia, przechowanie, umowa składu, spółka cywilna, renta, dożywocie, ugoda, przekaz i papiery wartościowe
 • dobra osobiste
 • prawa konsumenta, upadłość konsumencka, ochrona praw konsumentów, kredyt konsumencki
 • świadczenie usług drogą elektroniczną
 • i inne

 

Prawo nieruchomości:

 • własność i użytkowanie wieczyste
 • służebności gruntowe i osobiste
 • sprawy mieszkaniowe
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • prawo budowlane
 • księgi wieczyste i hipoteka
 • własność lokali
 • ochrona praw lokatorów
 • spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkaniowego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, odrębna własność lokalu
 • i inne

 

Prawo gospodarcze i handlowe:

 • działalność gospodarcza
 • zasady podejmowania i wykonywania dzialalności gospodarczej
 • koncesje i zezwolenia
 • obowiązki przedsiębiorców
 • spółki handlowe (osobowe i kapitałowe)
 • spółka cywilna
 • łączenie, podział i przekształcanie spółek
 • licencje, koncesje i zezwolenia
 • prawo upadłościowe i naprawcze
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • Krajowy Rejestr Sądowy
 • i inne

 

Prawo rodzinne:

 • zawarcie małżeństwa
 • unieważnienie małżeństwa
 • prawa i obowiązki małżonków
 • małżeńskie ustroje majątkowe (ustawowy lub umowny)
 • solidarna odpowiedzialność małżonków
 • korzystanie z mieszkania
 • wspólność majątkowa i rozdzielność majątkowa (intercyza)
 • majątek wspólny małżonków, majątek odrębny małżonków
 • zarząd majątkiem wspólnym małżonków
 • odpowiedzialność za długi małżonka
 • rozwód i separacja
 • alimenty, kontakty z dzieckiem
 • pokrewieństwo i powinowactwo
 • pochodzenie dziecka
 • macierzyństwo i ojcostwo
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • władza rodzicielska
 • opieka i kuratela, adopcja, ubezwłasnowolnienie
 • i inne

 

Prawo spadkowe:

 • dziedziczenie ustawowe
 • dziedziczenie testamentowe
 • postępowanie spadkowe
 • odpowiedzialnść za długi spadkowe
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku
 • wydziedziczenie
 • zachowek
 • zapis i polecenie
 • dożywocie
 • umowy dotyczące spadku
 • i inne

 

Prawo administracyjne:

 • zasady postępowania administracyjnego
 • terminy załatwiania spraw
 • decyzja administracyjna
 • uchylenie, zmiana i stwierdzenie nieważności decyzji
 • zasady doręczeń
 • bezczynność organu administracji
 • przewlekłość postępowania
 • opłaty i koszty postępowania
 • i inne

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • umowa o pracę (zawarcie, obowiązywanie, rozwiązanie)
 • obowiązki pracodawcy i pracownika
 • wynagrodzenie za pracę
 • odpowiedzialność materialna pracowników
 • czas pracy
 • urlopy pracownicze (urlop na żądanie …)
 • urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński, urlop rodzicielski
 • zasiłek macierzyński oraz inne zasiłki
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • łamanie praw pracownika
 • emerytury i renty
 • świadczenia przedemerytalne
 • niezdolność do pracy
 • ZUS
 • i inne

 

Na naszej stronie znajdziesz porady prawne online, a odpowiedzi na Twoje pytanie udzieli nasz prawnik online. Wybierz doradztwo prawne online.

 

Aby zadać pytanie naszemu prawnikowi

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

 •  

  Listopad 2019
  P W Ś C P S N
  « lip    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  252627282930